انجمن نجوم خیام زاهدان برای ترم زمستان از علاقه مندان به آسمان شب، بر اساس جدول ذیل، ثبت نام به عمل می آورد.


فراخوان دوره آ»وزشی