کسب مقام دوم کانون نجوم آندرومدای دانشگاه سیستان و بلوچستان در جشنواره ملی رویش را به رییس محترم دانشگاه، مسئولین فرهنگی و اعضای فعال و پرشور کانون نجوم آندرومدا تبریک می گوییم.

امیدواریم با حمایتهای بیش از پیش مسئولین دانشگاه از فعالیتهای دانش محور و ترویجی این عزیزان، شاهد افتخارآفرینی های هرچه بیشتر باشیم.


انجمن نجوم خیام زاهدان