منجمان سراسر دنیا حوالی اردیبهشت ماه هفته ای که ماه موقعیت مناسب برای رصد دارد را جشن میگیرند، که به آن هفته جهانی نجوم می گویند. انجمن نجوم خیام نیز پانزده‌مین سال پیاپی، در تاریخ جمعه ۳۱ فروردین ۹۷ را در کانون پرورش فکری کودکان، جشن گرفت .
 توضیحات بیشتر در ادامه مطلب .
دست جمعیاین برنامه از غرفه هایی چون :
  • فروش محصولات نجومی
  • نقاشی کودکان همراه با جایزه
  • پخش مستند نجومی
  • معرفی نرم افزارها،سایت‌ها و فیلم های نجومی
  • گرانش در منظومه شمسی
  • بازی هزارتو
  • پرسش و پاسخ نجومی همراه با جایزه
  • آموزش صورت فلکی‌ها و کار با نقشه
  • رصد ماه و سیاره ناهید
  • پذیرایی

تشکیل شده بود.


بازی


رصد


بازی نجومی


ایده


دست جمعی


با تشکر از همه دوستانی که در برگزاری برنامه همکاری نمودند.