حضور انجمن نجوم خیام در دومین جشنواره گردشگری ایل‌آفرید
محل دائمی نمایشگاه‌های سیستان و بلوچستان/اردیبهشت ۹۷
در این غرفه، مخاطبین طبیعتگردی و علاقه‌مندان به نجوم با گردشگری نجومی آشنا شدند


ایل آفرید