برگزاری کلاس آموزشی و فشرده
معرفی نجوم و رصد آسمان شب در مدرسه ی کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان

آموزش نجوم