انتخابات هیات‌مدیره انجمن نجوم خیام برگزار شد.

در این انتخابات که از ساعت ۱۷ الی ۱۸   در روز۳۰م پنجشنبه مورخ ۲۶مهر در محل کانون فرهنگی آزادگان برگزار شد اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند.

اسامی اعضا در ادامه مطلب
انتخاباتانتخابات


انتخابات


اعضای اصلی هیات‌مدیره

۱. آقای رضا ابراهیمی با ۲۴ رای
۲. خانم معصومه میرحسینی با ۲۲ رای
۳. آقای شمس دامنی با ۱۷ رای
۴. خانم صنم ابراهیم‌پور با ۱۵ رای
۵. آقای حامد یزدان‌پناه با ۱۵ رای

اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره

۱. آقای امان جلالی‌نژاد با ۱۳ رای
۲. آقای شهریار سعیدی‌مهر با ۱۲ رای

بازرس اصلی
آقای ایمان آذرکیش با ۱۶ رای

بازرس علی‌البدل
آقای محمدرضا مهدیزاده با ۶ رای