در حال حاضر میتوانید با ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید


khayyamastro@gmail.com


ما را در شبکه های اجتماعی ببنید


انجمن نجوم خیام در فیسبوکانجمن نجوم خیام در اینستاگرامانجمن نجوم خیام در تلگرام