شرایط عضویت در انجمن نجوم خیام:
1. واریز مبلغ 25000 تومان به عنوان حق عضویت سالیانه به شماره کارت 6037991899656254 به نام انجمن نجوم خیام
2. ارسال تصویر عکس 4*3 و شماره ملی پس از واریز وجه به آدرس تلگرام: telegram.me/khayyamastro1998

اعضای رسمی انجمن نجوم خیام علاوه بر دریافت کارت عضویت و شرکت در انتخابات هیات مدیره از مزایای دیگر مانند بسته های تخفیفی شرکت در دوره های آموزشی و تورهای رصدی بهره مند خواهندشد.