اعضای انجمن نجوم خیام در شب یلدا با گردهمایی در محل دفتر جدید انجمن ضمن پاسداشت سنتهای باستانی ایرانیان، افتتاح دفتر جدید انجمن نجوم خیام را گرامی داشتند.
گفتنی است دفتر جدید، در محل خیابان امیرالمومنین، نبش امیرالمومنین7، واقع است.

شب یلدل