منجمان سراسر دنیا حوالی اردیبهشت ماه هفته ای که ماه موقعیت مناسب برای رصد دارد را جشن میگیرند .
انجمن نجوم خیام نیز به رسم هر ساله جمعه ۱۵ اردیبهشت ۹۶ را در کانون پرورش فکری کودکان با برگزاری جشنواره ای کوچک جشن گرفت .
 توضیحات بیشتر در ادامه مطلب .
nojumday


این برنامه از غرفه هایی چون :
  • نقاشی کودکان
  • آموزش صورت های فلکی و جهت یابی
  • جاذبه در منظومه شمسی
  • موشک های آبی
  • درون خورشید
  • ثبت نام
  • عینک واقعیت مجازی
  • رصد ماه و مشتری

در این بین نیز ارائه ای در مورد مکان ما در کیهان داده شد .

با تشکر از تمامی دوستانی که در برگزاری این برنامه ما را یاری کردند .