گزارش برنامه:
        انجمن نجوم خیام امسال نیز همانند سال گذشته، رصدی خیریه با هدف جمع آوری تامین هزینه  تحصیلی دانش آموزان نیازمند در محلات حاشیه نشین شهر زاهدان  برگزار کرد. برنامه رصد در دو شب متفاوت برگزار شد. شب اول در بوستان فرهنگیان  و  در شب دوم در مجتمع تفریحی لادیز با رصد دو سیاره زاوش(مشتری) و کیوان انجام شد.
این برنامه با همکاری استانداری، شهرداری و سازمان های مردم نهاد: خانه هدی  و موسسه توسعه پایدار اردبیهشت صورت گرفت. گفتنی است این دو سازمان در زمینه شناسایی و توانمند سازی افراد نیازمند محلات حاشیه نشین زاهدان فعالیت می کنند.

رصد خیریه